O kulturnem društvu Pavza

O kulturnem društvu Pavza

O kulturnem društvu pavza lahko začnemo govoriti od let 1982. O takrat do danes je kulturno in umetniško udejstvovanje v Selnici ob Dravi postala tradicija. V preteklosti so se ljubitelji kulturne dejavnosti v našem kraju združevali na različne, večkrat tudi neformalne načine. Vselej pa so bili petje, posebej zborovsko, dramska dejavnost in ohranjanje kulturne dediščine stalnice tega delovanja. Delovanje ljubiteljskih skupin je nekajkrat skoraj zamrlo, a vedno se je našla nova skupinica predanih ljudi, ki so z novimi idejami in energijo poskrbeli, da se je tradicija kulturnega delovanja nadaljevala.

In kje so začetki našega društva?

Začetki segajo tja v leto 1982, ko je glavni pobudnik in organizator ustanovitve tedanjega pevskega zbora g. Anton Pokeržnik ob sodelovanju kulturnih zanesenjakov ustanovil Obrtniški pevski zbor. Finančno je takratni zbor podprla Obrtna zbornica Ruše. Na umetniško pot je zbor popeljal zborovodja g. Milko Homer. Pevci so s svojim petjem upravičili svoj obstoj. Njihova pesem je skupaj z odličnimi kritikami ponesla ime zbora po vsej Sloveniji in tudi tujini. V vrstah zbora oz. njihovih prodornih posameznikov g. Franca Gorenška, Janka Lisjaka, Janka Stojkoviča, Jurija Lepa in drugih je po več kot desetletnem delovanju dozorela ideja, da zborovsko petje nadgradijo oz. dopolnijo njegovo delovanje z drugimi sekcijami. Te bi delovale v na novo zasnovanem društvu, ki so mu izbrali ime PAVZA. Kulturno društvo Pavza je bilo tako uradno ustanovljeno 4. oktobra 1999. Vodenje društva je kot njegov prvi predsednik prevzel g. Franc Gorenšek, sledili pa so mu g. Benjamin Perkuš, g. Janko Lisjak, g. Damijan Šteger, ga.Stanka Breznik, od leta 2015 pa društvo vodi ga. Jasna Šteger.

Društvo je vsako leto pridobivalo nove člane. Število članova niha, vsako leto pa članarino plača več kot 100 članov, ki so v veliki večini vsi aktivni v različnih sekcijah društva.

Sekcije

Za pomoč zboru pri vodenju koncertov in organiziranju manjših kulturnih dogodkov je v društvu 10. 2. leta 2000 bila ustanovljena dramsko moderatorska sekcija, ki je leta 2008 prerastla v dramsko skupino. S predstavami uspešno zabavamo domače in širše občinstvo. Poleg starejše dramske skupine deluje tudi maldinska skupina, ki si je nadela ime navihanci. Z vodenjem dramske sekcije nadaljuje ga. Polonca Perkuš, za strokovno delo pa skrbi režiserka ga. Stanka Breznik.

15. februarja 2002 je v KD Pavza pričela delovati glasbena sekcija, katere instrumentalisti uspešno spremljajo zborovsko petje in prirejajo tudi samostojne nastope. Selničani gotovo poznajo vokalno – instrumentalno skupino Poki, ki je začela s to dejavnostjo. Danes pa v okviru glasbene sekcije deluje skupina Marušeki.

14. februarja leta 2003 je društvo ustanovilo likovno sekcijo, ki jo je uspešno vodil g. Janko Lisjak. Za njim je vodenje sekcije prevzela ga. Maruša Vršnik. Člani sekcije s svojimi razstavami navdušujejo krajane Selnice in drugih krajev v Sloveniji, pogosto pa s
svojimi deli obogatijo druge kulturne prireditve. Število članov sekcije narašča, saj kvalitetno delovanje in stalna skrb za strokovni in osebni umetniški razvoj članov privabljata nove umetnike.

Lutkovna sekcija je v vrste Pavze povabila mlade in uspešne lutkarje iz OŠ Selnica ob Dravi in starostno razgibala populacijo gledalcev. Lutkarji so v okviru JSKD v Sloveniji dosegli visoko mesto. Žal je zaradi objektivnih razlogov leta 2012 delovanje sekcije prenehalo.

Najmlajša je sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, ki je od ustanovitve v letu 2010 do danes v kraju in izven pripravila več odmevnih prireditev. Od ustanovitve je njen vodja Janko Lisjak, najbolj prepoznavna je po organizaciji pustnega karnevala s starimi običaji in v času martin po pohodu po Selniški vinski poti.

Zelo ponosni smo na naš Hram kulture Arnolda Tovornika, kjer imamo možnost, da se na čudovitem kraju predstavi vsa naša dejavnost.